24091977

BLOG

Ovaj blog nije samo moja vodena priča, već i priča moje «male» porodice.

Family and swimming: My relay race

When asked if swimming is an individual or a collective sport, the majority would place it into the first category. Is it really the case? Is swimming an individual sport? Is swimming a race of individuals or a relay race of the best ones? Swimming and family are quite similar if you observe them from the perspective of a parent. In a family, mum and dad find the ways to make a certain situation into a proper solution for different personalities of family members on daily basis. The same goes with swimming, the coach is the one who knows each one of them as individuals and knows who can be expected to give the best effort for the benefit of the team in the relay race. At the end of the day,

Porodica i plivanje: Moja štafeta

Na pitanje da li je plivanje individualni ili kolektivni sport, većina bi svrstala u prvu kategoriju. Da li je stvarno tako? Da li je plivanje individualni sport? Da li je plivanje trka pojedinaca ili štafeta najboljih? Plivanje i porodica, veoma su slični, ako ih posmatrate iz ugla roditelja. U porodici, mama i tata svakodnevno pronalaze načine kako da određenu situaciju pretvore u adekvatno rešenje za najrazličitije karaktere ukućana. Tako je i u plivanju, trener je taj koji zna ko je kakav pojedinačno u stazi, ali i od koga može da očekuje da da svoje najbolje za tim u štafeti. Na kraju dana, kada se «porodica» okupi za stolom, ili kraj bazena tada se rešavaju sve nerešive situacije kako

Brother and sister…

I have an older sister and my wife has a younger brother. My grandfather had five brothers. My grandmother had one brother and three sisters. Today, I have a son and a daughter. They are both quite similar in a way, but actually completely different… No matter that I teach them the same swimming techniques, the importance of each stroke, what the dos and don’ts in and outside the water are, but each jump into the water, both shallow and deep, is totally different. I guess it’s somehow normal! I watch them grow very quickly, run together, play, swim… Of course, they do what all kids do during the day: they tease each other, pinch, push… but also, there is a great care of the older brother abo

Brat i sestra...

Imam stariju sestru, moja žena mlađeg brata. Deda moj je imao petoro braće. Baba jednog brata i tri sestre. Danas ja imam sina i ćerku. Svi su na neki način isti, a u stvari različiti... Bez obzira što ih učim istim tehnikama «plivanja», vrednostima svakog «zaveslaja», šta smeju, a šta ne u «vodi» i van nje, potpuno im je različit svaki «skok» kako u plitko, tako i u duboko ... što je verovatno nekako i normalno! Gledam ih, kako brzo rastu, trče zajedno, igraju se, plivaju...Naravno ima tu svega tokom dana: zadirkivanja, gurkanja kad god stignu...Ali ima i brige starijeg brata za sestrom, padne tu i po koji zagrljaj, poljubac u obraz. Od skora je moja ribica naučila da uzvrati poljubac, a ne

Blog guest: Goran Dimitrić

What is the best time for your kid to start an underwater adventure, to go SCUBA diving? What are the preconditions for SCUBA diving? Is it recommended to have an ad hoc diving course on a beach, or a ship while you’re at the seaside? What training is recommended for kids? The explanations are given for the Swimming Dad by our #Blog guest, Professor Dr Goran Dimitrić, a swimming professor at Novi Sad University. Apart from swimming, Mr Goran has been a diving lover for decades, a PSS instructor #A04DG1081, at the TIMSCUBA DIVING club, Novi Sad, Serbia, giving trainings on diving in line with the PSS standards. What age is the best for kids to start SCUBA diving? The best time for kids to sta

Blog gost: Goran Dimitrić

Koje je najbolje vreme da se vaše dete upusti u podvodnu avanturu, da roni sa bocom? Koji su preduslovi za ronjenje sa bocom? Da li se preporučuje adhoc obuka za ronjenje na plaži, brodu dok ste na moru? Koja obuka se za decu preporučuje? Za Swimming Dad kao #Blog gost, objašnjava prof. dr Goran Dimitrić, profesor plivanja na Univerzitetu Novi Sad. Pored plivanja Goran je i višedecenijski ljubitelj ronjenja, PSS instruktor #A04DG1081, kluba TIMSCUBA DIVING, Novi Sad, Srbija, koji vrši edukaciju ronjenja po standardima PSS. Sa koliko godina je najbolje da deca krenu na ronjenje sa bocom? Najbolje je da deca iz bezbednosnih razloga počnu da rone sa bocama oko 14.te godine. Tada su pored fizičk

Diving: Underwater honeymoon

You’re an adventurist, more than a tourist. You’re attracted to depths. You love diving more than swimming. You enjoy exploring the world under the surface more than just «roasting» yourself on a beach all day. You would like to spend a part of your holiday underwater. You’d maybe even change you honeymoon on the beach for the one in the depths of the Red Sea. I did it, and I took my bride with me. Everything happened spontaneously. When observed from today’s perspective, the timing was perfect: I proposed to her in summer, we finished a diving course in winter, we got married in spring, and planned our honeymoon and diving for autumn. SCUBA diving is a real challenge. Especially if you plan

Ronjenje: Medeni mesec pod vodom

Avanturista ste, više nego turista. Privlače vas dubine. Volite da ronite, više nego da plivate. Uživate da istražujete podvodni svet, više nego da se «roštiljate» na plaži po ceo dan. Deo godišnjeg odmora proveli bi pod vodom. Možda bi čak medeni mesec na plaži, zamenili dubinama Crvenog mora. Ja jesam, ali sam i mladu poveo sa sobom. Sve se spontano odigralo. Kad gledam sa današnje distance tajming je bio idealan: zaprosio sam je na leto, završili smo zajedno kurs ronjenja tokom zime, venčali se na proleće, a medeni mesec i ronjenje isplanirali za jesen. Ronjenje sa bocom je pravi izazov. Posebno ukoliko ga dobro isplanirate i ispoštujete sva pravila. Ronjenje na medenom mesecu, iz mog ugl

Najčitaniji tekstovi
Poslednji tekstovi
Arhiva
Pronađi po tagovima

© 2017 by SWIMMING DAD

Follow Us
https://www.swimmingdad.com/blog