24091977

BLOG

Ovaj blog nije samo moja vodena priča, već i priča moje «male» porodice.

Skiing or swimming?

Skiing or swimming? Skiing, but also swimming. After a good skiing day, the pool and swimming are more than welcome to chill out, especially if you are with kids. If the pool is warm, there will be nothing better for the recovery and rest of your muscles. I’ve been thinking for a while when the right time is for introducing skiing to my children. I knew when to introduce swimming, to make them jump into the water as soon as possible, there are a lot of benefits of that. That’s why they’ve been in the pool since they were four months old, but when it comes to skis, we had to wait for a bit, though we’ve been going to the mountains since they were babies. Little Fish felt the mountain breeze a

Skijanje ili plivanje?

Skijanje ili plivanje? Skijanje, ali i plivanje. Posle dobrog skijaškog dana bazen i plivanje su više nego dobrodošli za opuštanje, posebno kada ste sa decom. Ukoliko je bazen topao, nema ništa bolje za oporavak i odmor mišića. Dugo sam razmišljao kada je pravo vreme da decu upoznam sa skijanjem. Za plivanje sam znao, da što pre uskoče u vodu, benefiti će biti višestruki. Zato su oboje u bazenu od četvrtog meseca, ali za skije smo malo sačekali, iako su na planini od malih nogu. Ribica je planinski vazduh i sneg osetila sa svega dva meseca, dok je ajkulica snežne čarolije upoznao sa osam meseci. Međutim, tek sa njegove tri godine usudili smo se da ga “stavimo” na skije. I bio je pravi potez,

Plivanje i tokom zime – 5 "cool" razloga

Da li vas zimi muka hvata na pomisao pripreme i slojevitog oblačenja sitne dece, a posle i svlačenje? Vidim, već kreće preznojavanje na tu pomisao. Siguran sam da je onda ideja da vodite decu zimi na bazen, potpuno suluda. Plivanje ne treba ograničavati samo na letnje mesece, što je kod nas na žalost čest slučaj, već plivanje treba upražnjavati tokom čitave godine. Ko zimi decu vodi još na bazen? Izaći će klinci na hladno, a glava mokra, prehladiće se, još fali da zaradi neki bronhitis... Da, može da se desi da tada nos procuri, ali to isto može i dok trče natrontani po snegu ili u igraonici, pa ih izvedemo znojave napolje dok ne stignemo do kola. Izgovora uvek ima. Da li su stvarno zima, ki

Swimming in winter – 5 “cool” reasons in favour of it

Do you dread the thought of the preparation and layered clothes of small children, and taking those clothes off at the pool? I see, the thought of it makes you sweat. I’m sure that the idea of taking your children to the pool in winter sounds crazy. Swimming should not be restricted only to summer, which is a usual case in our country, but it should be done throughout the year. Who takes kids to the pool in winter? It’s cold outside, their heads will be wet, they will get a cold, the last thing you need is a bronchitis. Yes, it can happen that you child gets a running nose, but the same can also happen as they run in the snow or in the playroom and they get sweaty and we take them out. There

Blog guest: Vuk Čelić

He was only five when I heard about him for the first time. He was learning how to swim in a group of other thirty children in the SC Novi Sad (Serbia). Today, he is a member of the Serbian national swimming team preparing for the 2020 Olympic Games in Tokyo. His name is Vuk Čelić. This long-distance swimmer (on 800 and 1500 meters) is swimming for SC Vojvodina. For Swimming Dad as a #Blog guest, Vuk Čelić talks about his own experience if the cold water is an obstacle to a success. Is it justified to delay swimming due to the cold water? And what should parents do in the case: My kid wants to swim, but he/she is freezing in the water! Do you prefer swimming in cold or warm water? What’s the

Blog gost: Vuk Čelić

Imao je pet godina kada sam čuo njegovo ime. Učio je da pliva sa još tridesetoro dece u grupi PK Novi Sad (Srbija). Danas je deo plivačkog tima Srbije koji putuje na Olimpijske igre u Tokio 2020. Njegovo ime je Vuk Čelić. Dugoprugaš na 800 i 1500m, trenutno plivač PK Vojvodina. Za Swimming Dad kao #Blog gost Vuk Čelić, iz svog iskustva objašnjava, da li je hladna voda prepreka do uspeha? Da li je rešenje odlagati plivanje zarad hladne vode? Kao i štada rade roditelji u situacijama: Moje dete želi da pliva, ali se u vodi smrzava! Da li više voliš da plivaš u hladnijoj ili toplijoj vodi? Koja je to optimalna temperatura za takmičare, a koja za one koji tek uče da plivaju? Lično volim više u h

Mummy, I'm swimming and I'm freezing: How long should a child stay in the water?

A story of my friend: A younger son who is 5 has enrolled in a swimming school and always shivers with cold. The water is cold, and when he gets out of the water, he also feels cold. He spends half of the training sitting at the edge of the pool because he’s cold. His lips always turn blue. To be honest, he has a poor peripheral circulation but is it possible that it makes him shiver that much? Despite that, he still loves going swimming. Is there a secret "recipe" to make him warm or he should just clench his teeth and swim until he gets used to it? What should I do? Her case is not the only one. Many children and their parents, due to improper conditions, specifically the cold water in the

Mama, plivam i smrzavam se: Koliko dete treba da bude u vodi?

Priča mi drugarica: Mlađi sin od 5 godina krenuo je na plivanje i uvek, ali uvek se trese od hladnoće. Voda je hladna, a i kada izađe hladno mu je. Pola treninga sedi na ivica bazena jer se trese. Usta su mu redovno boje patlidžana. Iskreno ima lošu perifernu cirkulaciju, ali da li je moguće da se baš toliko trese. I pored toga on voli da ide na plivanje. Da li ima neki tajni "recept" da se ugreje Ili jednostavno treba da stegne zube, da pliva i očvrsne. Šta da radim? Njen slučaj nije usamljen. Mnoga deca, i njihovi roditelji zbog neadekvatnih uslova, konkretno hladne vode na bazenima, hladnoće uopšte, odustaju od plivanja. Jednostavno ne žele da dođu na sledeći trening jer im nije prijatno,

Najčitaniji tekstovi
Poslednji tekstovi
Arhiva
Pronađi po tagovima

© 2017 by SWIMMING DAD

Follow Us
https://www.swimmingdad.com/blog