24091977
top of page

Blog gost: Mr Nedeljko Radomirović - Povreda i plivanje


Na koji način i kada je plivanje deo rehabiitacije, u cilju bržeg oporavka dece i odraslih nakon ozbiljnih povreda? Iz svog dvanaestogodišnjeg iskustva u radu sa sportistima, za Swimming Dad kao #Blog gost, objašnjava Mr Nedljko Radomirović, Senior Sport Physiotherapist. He is a dedicated and determined health professional with strong clinical and sport background. Trenutno živi i radi u Dubaju (Zia Medical Center)

Na koji način plivanje može da doprinese bržem oporavku od povreda?

Plivanje kao i ostali oblici fizičke aktivnosti mogu da doprinesu bržem oporavku nakon povreda ukoliko se ima u vidu priroda same povrede. Na primer, ako se radi o povredi ramena, sportista može raditi nogama u bazenu uz pomoć plutajućeg predmeta i uz nadzor stručnjaka. Koji su to mehanizmi koji doprinose bržem oporavku nakon povreda? Odgovor na ovo pitanje bi bio metabolički odgovor na fizički napor. Drugim rečima, brže ćete se oporaviti ako se uključite u modifikovanu fizičku aktivnost nego da je u potpunosti izbegavate. Moram da naglasim da ovo što sam već pomenuo mora da se posmatra u skladu sa prirodom same povrede i fazom oporavka / rehabilitacije pojedinca. Uvek se treba truditi da u bilo koji oblik fizičke aktivnosti uključite i licenciranog zdravstvenog stručnjaka...

Kada plivanje može postati deo rehabilitacije?

Plivanje može biti deo rehabilitacije za širok spektar različitih muskuloskeletne povrede ukoliko je program prilagođen pojedincu. Naravno, potrebno je odobrenje zdravstvenog stručnjaka kako bi lice moglo da počne sa plivanjem i po mogućstvu redovno radi u koordinaciji sa instruktorom plivanja. Timski rad i komunikacija su veoma važni u ovakvim slučajevima.

Da li postoje slučajevi kada ovo ne važi i zašto?

Plivanje ne može biti deo rehabilitacije u akutnim stanjima bilo koje postojeće ili hronične muskuloskeletne povrede. Jednostavno rečeno, ako ste nedavno pretrpeli povredu onda se ne radi o hroničnom stanju, već o akutnom. Prvi korak bi bio da se dijagnostikuje povreda i da pregled izvrši licencirani medicinski stručnjak.


Jedan od primera u praksi: pacijent sa postojećom/hroničnom (ranijom) povredom ima bolove u donjem delu leđa i dolazi kod mene da me pita za savet da li može da počne sa plivanjem jer je čuo da bi plivanje bilo bezbedno za njega. Na pregledu je prijavio osećaj bola i osetljivost u lumbalnom delu tokom istezanja trupa (deo osnovnog testiranja pokreta) tako da bi prsno plivanje za njega bilo loše zbog posebnih zahteva ove tehnike koja iziskuje izloženost trupa istezanju koje bi moglo da mu pogorša stanje. Ostali stilovi plivanja poput leđnog plivanja i/ili slobodnog stila bi mu više odgovarali. Ključna stvar ovde je individualizovani pristup. Nadam se da vam ovo ima smisla.

Da li redovno plivanje može da ublaži povrede i zašto?

Naravno da može. Sada se vraćamo na osnove fiziologije i metabolizma. U suštini, što ste više u formi, manja je verovatnoća da će doći do povrede. S jedne strane imamo posebne zahteve tehnika i različitog načina plivanja koji će posebno ojačati telo, a sa druge strane smo već pomenuli taj metabolički odgovor na fizički napor.

Koliko često se povrede javljaju u plivanju u odnosu na druge sportove?

Plivanje je sport bez kontakta sa drugima i očigledno se dešava u vodi gde vaše kosti i zglobovi nisu izloženi istoj vrsti napora kao recimo kada igrate fudbal ili dižete tegove. Stoga bi neko mogao da pomisli da se u plivanju povrede ne dešavaju, zar ne? To nije tačno. Sila koju plivači proizvode u vodi može dovesti do povreda usled prevelikog napora, naročito ako sportista ne koristi energiju na efikasan način. Efikasno korišćenje energije dolazi sa dobrom tehnikom, a

dobra tehnika dolazi sa godinama i godinama ponavljanja i treniranja. E ovde adekvatan trening igra važnu ulogu, zajedno sa adekvatnim periodima odmora i izbalansiranim naporom, adekvatnim oporavkom i ishranom. Međutim, radi se o veoma kompleksnoj stvari, tako da ću pokušati da na ovo pitanje dam odgovor poredeći povrede koje se javljaju u fudbalu i plivanju na 1000h treninga:

Fudbal:“Stepen povrede tokom takmičenja se kreće od 8,7 povreda do 65,9 povreda na 1000 sati izloženosti, dok se pojava povrede tokom treninga kreće od 1,37 povreda do 5,8 povreda na 1000 sati izloženosti.“ 1


Plivanje: “Petogodišnje istraživanje Nacionalnog kolegijuma sportskog udruženja (NCAA) je pokazalo da je ukupan broj p povreda tokom plivanja iznosio 4.00 povreda na 1000 sati treninga kod muškaraca i 3.78 povreda na 1000 sati treninga kod žena. Povrede ramena su bile najčešće, sa pojavom između 40% i 91% slučajeva.“ 2
Reference:

1: Analiza nastanka povreda kod odraslih muškaraca i elitnih mladih fudbalera: Sistematska procena: J Athl Train. Maj 2016.

2: Epidemiologija povreda i strategije prevencije kod takmičarskog plivanja: Sports Health. Maj 2012.

Comments


Najčitaniji tekstovi
Poslednji tekstovi
Arhiva
Pronađi po tagovima
bottom of page