24091977
top of page

Blog gost: prof. dr Zlatko Ahmetović

Plivanje i skijanje - za kvalitetniji život dece i cele porodice!

Dok sam još učio “prve zaveslaje” u bazenu, on je svojim znanjem i iskustvom vedrio i oblačio svet plivanja tadašnje SR Jugoslavije i šire. Uz njega sam naučio baš sve. O plivanju, skoku, pokretu, o životu. I danas učim. Svoju viziju zdravog života, plivanja, trenažne tehnologije, društvenog aspekta razvoja fizičke kulture i visokog obrazovanja, utkao je u današnji Fakultet za sport i turizam - Tims, Novi Sad (Srbija). Njegovo ime je prof. dr Zlatko Ahmetović, osnivač Tims-a, redovni profesor, Emeritus.

Kao strastveni ljubitelj plivanja i skijanja, za Swimming Dad kao #Blog gost, profesor objašnjava koliko su plivanje i skijanje partneri u razvoju i vaspitanju dece od najranijeg uzrasta? Koje su to vrednosti plivanja i skijanja i koji ih to benefiti preporučuju u ukupnom konceptu brige o bio-psiho-socijalnom razvoju čoveka, posebno najmlađih? Gde su u tome svemu roditelji, porodica? Šta roditelji u današnje vreme mogu da nauče dok plivaju i skijaju sa decom?


U svom životu čovek puzi, hoda, trči, penje se, baca i skače. To su pokreti koji svedoče čovekovu osposobljenost za život. Zahvaljujući svojoj sposobnosti za kretanje biološka vrsta, koja se kreće visoko uspravljena na zadnjim nogama, zvana čovek, ŽIVI. Postoji zaista mnogo situacija koje čovek rešava primenjujući neke ili neke kombinacije pomenutih osnovnih prirodnih oblika kretanja.

Ali čovek je moćan predator sposoban da živi i pored vode i na visokim planinama, na temperaturama u dubokom minusu i visokom plusu, u veoma urbanim i veoma ruralnim područjima... i zbog toga dabome prilagođavajući se specifičnostima tih konkretnih sredina čovek uči i stiče, za takav život, potrebna znanja. U mnoštvu takvih znanja fokusiraćemo: PLIVANJE i SKIJANJE. Da, zaista, za onoga ko živi uz vodu, koristi je, hrani se iz nje... je od životne važnosti da zna da pliva. Za onoga ko živi u planinskim područjima je jednako važno da zna da se kreće po snegu, skija. Ali čovek je, takav kakav je, predator koji se od ostalih razlikuje po svojoj inteligenciji. Čovek je shvatio da mnoge fizičke aktivnosti, konkretno skijanje i plivanje pored svoje upotrebne vrednosti imaju i neke možda i vrednije benefite po njega.

Pa, dakle koje su to vrednosti PLIVANJA i SKIJANJA i koji ih to benefiti preporučuju u ukupnom konceptu brige o bio-psiho-socijalnom razvoju čoveka,

posebno najmlađih?


Prvo: I plivanje i skijanje su lokomotorne aktivnosti koje svojim kretnim strukturama

provociraju učešće većeg broja mišićnih celina i aktiviranje energetskih procesa koji takvu mišićnu aktivnost obezbeđuju. I plivanje i skijanje doprinose razvoju čovekove motorike: razvijaju njegovu koordinaciju, pokretljivost, specificnu snagu... doprinose razvoju njegovih disajnih i energetskih sposobnosti, doprinose razvoju njegovih imunoloških kapaciteta, doprinose razvoju kapaciteta za druženja, podstiče poverenje u sebe i takmičarski duh... Dakle, to su upravo one aktivnosti koje bi, ako bi smo stekli naviku da ih redovno praktikujemo u toku celog života mogle da doprinose kvalitetu života savremenog čoveka. Zaključimo, i ta kao i većina drugih navika deteta, se stiče pod uslovom da se praktikuje od njihovih najmlađih dana. Dakle i plivanje i skijanje su idealne aktivnost za sticanje takvih zdravih navika.

Drugo: I plivanje i skijanje su lokomotorne aktivnosti koje čovek mora da NAUČI. Učenje motornih radnji predstavlja proces saznavanja i zapamćivanja i istih je vrednosti kao i učenje pesmica, na primer. Plivanje i skijanje se dakle uči kroz procese: registrovanja prostornovremenskih informacija o konkretnom kretanju, zatim mentalnog obrađivanja tih informacija i konačno njihovog bezbrojnog ponavljanja. Ali, važno je znati, ostvarivanje naučenog pokreta plivanja ili skijanja u stalno drugačijim uslovima: vodenoj površinai sa talasima ili bez talasa, toplijoj ili hladnijoj vodi, rečni, bazenskom morskom..ambijentu...ili dubokom snegu, tvrdoj stazi, ravno-neravnom tereu, nizbrdicama različitog nagiba...sve su to specifičnosti koje podrazumevaju stalnu kognitivnu aktivnost i u tom smislu razvoj sposobnosti prilagođavanja. Praktikovanje takvih aktivnosti od najmlađih dana doprinosi sticanju kapaciteta prilagođavanja posebno u ambijentu prirodnog okruženja.


Treće: današnji koncept života savremenog čoveka je često grubo sveden na borbu za opstanak, preživljavanje...ne tako retko posledica takvog načina života je OTUĐENJE zatvaranje u sebe, slabljenje socijalnih veza... I na širem planu ali i na nivou porodice. U tom smislu sadržaji koji povezuju roditelje i decu, stvaraju i ojačavaju njihove emotivne veze postaju neprocenjive vrednosti razvoja i odrastanja mladih. Plivanje i skijanje su upravo takve aktivnosti koje bi mogle da doprinesu okupljanju porodice, porodica, ljudi u najširem smislu.

Četvrto: Ne treba zaboraviti na jednu od osnovnih ljudskih potreba: potrebu za DOKAZIVANJEM. Da svi mi imamo potrebu da se dokazujemo, da budemo bolji od drugih, da budemo kreativni. I plivanje i skijanje nam to omogućavaju.


To su dakle PLIVANJE i SKIJANJE. I sportske aktivnosti i društvene aktivnosti. Dobre za naše telo i za naš um. Dobre za negovanje života u grupi. Voleti SKIJANJE i PLIVANJE i naravno baviti se ovim aktivnostima znači imati dobru osnovu za zdrav i sadržajan život.

Najčitaniji tekstovi