24091977 Blog gost: prof. dr Zlatko Ahmetović

Blog gost: prof. dr Zlatko Ahmetović

3 Dec 2019

Swimming Dad

Plivanje i skijanje - za kvalitetniji život dece i cele porodice!

Dok sam još učio “prve zaveslaje” u bazenu, on je svojim znanjem i iskustvom vedrio i oblačio svet plivanja tadašnje SR Jugoslavije i šire. Uz njega sam naučio baš sve. O plivanju, skoku, pokretu, o životu. I danas učim. Svoju viziju zdravog života, plivanja, trenažne tehnologije, društvenog aspekta razvoja fizičke kulture i visokog obrazovanja, utkao je u današnji Fakultet za sport i turizam - Tims, Novi Sad (Srbija). Njegovo ime je prof. dr Zlatko Ahmetović, osnivač Tims-a, redovni profesor, Emeritus.

Kao strastveni ljubitelj plivanja i skijanja, za Swimming Dad kao #Blog gost, profesor objašnjava koliko su plivanje i skijanje partneri u razvoju i vaspitanju dece od najranijeg uzrasta? Koje su to vrednosti plivanja i skijanja i koji ih to benefiti preporučuju u ukupnom konceptu brige o bio-psiho-socijalnom razvoju čoveka, posebno najmlađih? Gde su u tome svemu roditelji, porodica? Šta roditelji u današnje vreme mogu da nauče dok plivaju i skijaju sa decom?

 

U svom životu čovek puzi, hoda, trči, penje se, baca i skače. To su pokreti koji svedoče čovekovu osposobljenost za život. Zahvaljujući svojoj sposobnosti za kretanje biološka vrsta, koja se kreće visoko uspravljena na zadnjim nogama, zvana čovek, ŽIVI. Postoji zaista mnogo situacija koje čovek rešava primenjujući neke ili neke kombinacije pomenutih osnovnih prirodnih oblika kretanja.

Ali čovek je moćan predator sposoban da živi i pored vode i na visokim planinama, na temperaturama u dubokom minusu i visokom plusu, u veoma urbanim i veoma ruralnim područjima... i zbog toga dabome prilagođavajući se specifičnostima tih konkretnih sredina čovek uči i stiče, za takav život, potrebna znanja. U mnoštvu takvih znanja fokusiraćemo: PLIVANJE i SKIJANJE. Da, zaista, za onoga ko živi uz vodu, koristi je, hrani se iz nje... je od životne važnosti da zna da pliva. Za onoga ko živi u planinskim područjima je jednako važno da zna da se kreće po snegu, skija. Ali čovek je, takav kakav je, predator koji se od ostalih razlikuje po svojoj inteligenciji. Čovek je shvatio da mnoge fizičke aktivnosti, konkretno skijanje i plivanje pored svoje upotrebne vrednosti imaju i neke možda i vrednije benefite po njega. 

 

Pa, dakle koje su to vrednosti PLIVANJA i SKIJANJA i koji ih to benefiti preporučuju u ukupnom konceptu brige o bio-psiho-socijalnom razvoju čoveka,

posebno najmlađih?

 

Prvo: I plivanje i skijanje su lokomotorne aktivnosti koje svojim kretnim strukturama

provociraju učešće većeg broja mišićnih celina i aktiviranje energetskih procesa koji takvu mišićnu aktivnost obezbeđuju. I plivanje i skijanje doprinose razv