24091977 Prevencija: Bezbednost dece na bazenu

Prevencija: Bezbednost dece na bazenu

25 Mar 2019

Swimming Dad

Ko je danas siguran u vodi? Šta je deci potrebno reći kada krenu sa društvom na bazen, reku... da se kupaju? O tome smo pričali. Sa druge strane, koliko su nam deca sigurna na časovima plivanja? Koja i kolika je odgovornost nas trenera? Da li svaki trener treba da ima i završenu obuku za spasioca, prvu pomoć, bez obzira što na bazenu postoji spasilac?

Pitanja ima mnogo, a odgovor je samo jedan: Decu da plivaju, potrebno je da obučava isključivo stručan kadar u svakom smislu. Jer, naša deca treba da su sigurna i bezbedna u vodi i oko vode. Kasno je da mudrujemo i tražimo krivca kada se već nešto desi. Ali da, odgovornost je na svima nama.

Svaki trener plivanja treba da edukuje svoje plivače. Jer, prevencija, i bezbednost su na prvom mestu:

  • Naučite decu osnovnim spasilačkim veštinama kroz igru: Uključujući okretanje u stranu, okretanje na i u vodi, održavanje plovnosti sa i bez pomagala i ponašanje nakon skoka ili pada u vodu. Neka plivaju obučeni u majci, bez naočara i tada im iscenirajte situaciju kako da pomognu drugom u vodi. Danas ovim veštinama, sve više se uče i bebe.

  • Podsetite decu da oni nisu spasioci: Svaki put kada imate priliku podsetite decu, da oni nisu spasioci, i da je bitno da prvo zaštite sebe, da ne bi bila dupla tragedija. Podsetite ih da ukoliko nema spasioca u okolini, ili starije osobe koja može da pomogne, prvo što treba da urade jeste da pronađu neko plutajuće sredstvo (daska, lopta, plastični kanister za vodu) ili kanap (majca, pantalone, kajš, grana) kako bi dobacil osobi koja se davi.

  • Steknite poverenje: Deca treba da osete da su sigurna sa vama i da zadobiju poverenje. Zbog toga se često dešava da deca koja se zbog nečega boje vode, hoće da uđu u bazen, samo sa trenerom, iako je roditelj tu.

  • Simulirajte najgori scenarijo: Šta raditi kod nestašne dece koja skaču i ne slušaju ni kada im se ponovi hiljadu puta... Trener je taj, koji je «gazda» na bazenu. Kod takve dece, pokušajte da iscenirate takvu situaciju u kojoj će im se pokazati na njihovom primeru, bez obzira da li su plivači ili početnici, šta može da im se desi. Kada ih pustite uz stručan nadzor, da se «nagutaju» vode, siguran sam da će se opametiti, radi svoje ali i bezbednosti drugih na bazenu.

  • Trener i «vratar»: Trener je taj koji treba poslednji da izađe sa bazena i «zaključa vrata». Na njemu je sva odgovornost. Ukoliko postoji spasilac, onda je on ta osoba. Trener je svakako tu da