24091977 Blog | Swimming Dad

BLOG

Ovaj blog nije samo moja vodena priča, već i priča moje «male» porodice.

October 28, 2018

dr Mariana Tišma, sportski psiholog, CESAP - Centar za savremenu psihologiju, skoro dve decenije, se bavi mentalnim treningom sportista u cilju psihodijagnostike i psihološke pripreme. Od 2002. do danas, uspešno je sarađivala sa više od 200 mladih sportista. Svoje...