24091977 Blog | Swimming Dad

BLOG

Ovaj blog nije samo moja vodena priča, već i priča moje «male» porodice.

February 26, 2018

Kada razmišljate i pravite izbor u koju školu, vrtić, dete da upišete ili gde da ide na klavir, u koji klub da se rekreira, šta je presudno kod donošenja odluke? Da li vam je bitno kako izgleda zgrada, učionica, bazen ili možda ko je ta učiteljica, profesor klavira, tr...