24091977 Blog | Swimming Dad

BLOG

Ovaj blog nije samo moja vodena priča, već i priča moje «male» porodice.

January 28, 2018

Moje dete se boji duboke vode? Brat od ujaka je znao odlično da pliva, ali sada ni prstom u vodu. Kumov tast je svoju decu i unuke redovno vodio na letovanja, ali u vodu je samo ulazio do članaka! Komšinica je plivačica, ali samo u bazenu, na moru nema šanse da zapliva...